SEE Scandinavian Electronics Event


4.1 ( 9051 ratings )
Бизнес
Разработчик Stockholmsmässan
бесплатно

Branschföreningen Svensk Elektronik och dess medlemmar har tillsammans med Stockholmsmässan skapat S.E.E, Scandinavian Electronics Event, Nordens viktigaste mötesplats för Elektronikindustrin. Mässan är en möjlighet för konstruktörer, produktutvecklare, tillverkare m. fl. att få inspiration, se innovativa lösningar och nyheter, hitta nya partners och återförsäljare. Mässan arrangeras 19-21 april 2016 på Kistamässan, mitt i hjärtat av Kista Science City, världens tredje största ICT-kluster.